1_03
Product search
Product

Nano Powder

Details

Nano-Powder

Si   Ag   Ni   Co   Sn   W   Mo

Fe   Al   Ti   C    Cr   Zn   Cu

Nano-alloy Powder

Sn-Cu   Cu-Ni   Cu-Zn   Fe-Ni   Al-Si

Nano-oxide Powder

Al2O3   ZnO   ZrO2   CuO    Fe2O3

SnO2   NiO   MgO    MoO3   SiO2   WO3

Nano Carbide Powder

SiC   TiC   Cr3C2   VC   B4C   Mo2C   ZrC

Nano Nitride Powder

Si3N4   TiN   CBN   VN    CrN    ZrN

Nano Silicide Powder

MoSi2   ZrSi2


图文展示

CONTACT US                                                                                               


LinksSanhe Kaolin

   

Beijing Company   

Tel: 010-64107329    Fax: 010-64107328   

Add: Suite B607, Floor 6F, TianYuanGang Center, No.C2,Dongsanhuan North Road,ChaoYang District, Beijing, China 

Taiyuan Company

Tel: 0351-3190328   Fax:0351-3190328

Add: No. 3 Dongerdao Lane, Jiefang Road,Taiyuan, Shanxi, China

E-mail: info@eastern.net.cn